Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni:


 
 

- ahol a tanulók, és az ott dolgozók jól érzik magukat,

- ahol a korszerű ismeretek oktatásával felkészít a középiskolai tanulmányok folytatására,

- ahol minden gyermek megkapja azt a pedagógiai gondoskodást, amely adottságai kifejlesztéséhez szükséges,

- ahol a gyermek nem csupán alanya az nevelő-oktató munkának, hanem tevékeny résztvevője,

- ahol a tehetséges és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek is sikereket érhet el,

- ahol a gyermekközpontú szemlélet nemcsak szólam, hanem életforma,

- ahol bátorítást kap a kezdeményezés és az alkotó munka,

- ahol a problémák keletkezésekor közösen keressük a megoldási lehetőségeket.